Termeni și condițiile

site-ului Aunity Germany GmbH reprezentat în România prin S.C. Win Opportunity Live SRL

1. Definiții

S.C.Win Opportunity Live SRL - Societatea S.C. Win Opportunity Live SRL, cu sediul în Reșița, județul Caraș-Severin, Str. I.L.Caragiale, nr. 3, ap. 29, J11/333/2012, CUI RO30387732, capital social - 200.00 ron organizată în baza legii române, reprezentantă al Aunity Germany GmbH în România.
SITE- Domeniu https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/ și subdomeniile acestuia.
CONȚINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL
 • UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, sau alte date privilegiate ale acesteia.

SERVICIU - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță.
MEMBRU - Persoană fizică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL și acesta și care necesita crearea și utilizarea unui CONT.
CONT - ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.
CLIENT - Persoană care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, ulterior creării CONTULUI de MEMBRU.

PARTENER/ DISTRIBUTOR-  Persoană care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, ulterior creării CONTULUI de MEMBRU, prin selectarea acestei opțiuni.
COMANDĂ - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
Preț RRP – prețul pe care îl poți vedea pe pagina fiecărui produs, alături de prețul de vânzare oferit/practicat de Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, este prețul de vânzare exprimat în lei (RON) fără reducere recomandat de furnizorul nostru (Recommended Retail Price). Afișăm acest preț pentru a fi folosit în evaluarea comparativă a costurilor produsului, așa că îl vei găsi în dreptul fiecărui produs, deasupra sau după prețul de vânzare practicat de Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL.
DOCUMENT - prezentele Termenii și Condițiile
CONTRACT LA DISTANȚĂ - conform definiției cuprinse în OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul. În cazul firmei S.C.Win Opportunity Live SRL în calitate de reprezentant al Aunity Germany GmbH în România va încheia acest contract doar cu Partenerii în vederea încasării bonificațiilor aferente și formulate de COMPANIA Aunity Germany GmbH sau după caz cu persoane abilitate cu care S.C.Win Opportunity Live SRL încheie parteneriate la un moment dat și pe o perioadă determinată de timp;
NEWSLETTER / ALERTĂ - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL cu referire la informațiile conținute de acesta.
TRANZACȚIE - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către S.C.Win Opportunity Live SRL către Client, prin utilizarea serviciilor de rambursare conform contractului pe care firma S.C.Win Opportunity Live SRL îl are încheiat cu firma de transport sau prin transfer bancar- care se face anticipat transmiterii comenzii pe baza unei facturii emise de către firma S.C.Win Opportunity Live SRL, indiferent de modalitatea de livrare.

2. General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Site-ului/ Conținutului/ Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între Aunity Germany GmbH, S.C. Win Opportunity Live SRL și acesta.
2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni și condiții; Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neîntelegeri se aplică Termenii și condițiile valabile la momentul comenzii și notificării acestuia în scris către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL.
2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/ .
2.4. Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Site-ului, Conținutului, Serviciului Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL sau oricărui terț cu care Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL au încheiate contracte, în conformitate cu legislația germană și română în vigoare.
2.5. În cazul în care Partenerul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document va trimite un e-mail pe adresa winopportunitylive@yahoo.ro  cu precizarea că:
2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL de orice natură (electronic, telefonic, etc)
2.5.2. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate să contacteze Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL destinate acestui scop.
2.7. În cazul în care Clientul sau Distribuitorul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
2.8. Acest Site este adresat atât Clienților cât și Partenerilor persoane fizice sau persoane fizice autorizate care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare în calitate de client sau a celor care doresc să devină parteneri și distribuitori ai produselor Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL sau doresc să comande la preț de partener- aceștia din urmă trebuie să urmeze cerințele prevăzute în articolul 2.9, și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online pe site-ul https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/  este disponibilă doar persoanelor cu adresa de livrare în România care plătesc ramburs pentru comandă, cei care doresc să comande din străinătate se impune efectuarea unei plăți anticipate pe baza unei facturii în contul firmei S.C.Win Opportunity Live SRL, la care se adaugă o taxă de transport în funcție de greutatea coletului și țara în care va fi livrată conform contractului pe care firma S.C.Win Opportunity Live SRL îl are încheiat cu firma de curierat. Devenind client, persoana declară faptul că întrunește condițiile menționate mai sus.

2.9. Cei care doresc să devină parteneri și distribuitori ai produselor Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL disponibile sau să comande la preț de partener trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a. Să comande cel puțin un set de produse în valoare de 10 PV – valoarea exprimată pentru 1 set de produse care este afișată în backoffice-ul fiecărui partener după înregistrarea comenzii (prețurile în lei actualizate la fiecare set de produse marca Aunity Germany GmbH sunt oferite lunar doar partenerilor pe e-mail)

b. Să trimită o copie de buletin, un număr de contact și o adresă de e-mail la următoarea adresă de contact: winopportunitylive@yahoo.ro .

c. Să comande cu cel puțin o dată pe lună cel puțin 1 set de produse în funcție de punctele necesare.

d. Să promoveze și să distribuie produsele în mod corespunzător și conform cu prețurile și normele prevăzute de Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL.

3. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
3.2. Clientului sau Partenerului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, includerea oricărui conținut în afara site-ului https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/ , îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Aunity Germany GmbH asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL.
3.3. Orice conținut la care Clientul și Partenerul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenta Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL cu referire acel conținut, acesta din urmă neintrând sub incidența Documentului.
3.4. Clientul și Partenerul pot copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri prevăzute de prezentul Document și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului Document.
3.5. În cazul în care Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL conferă Partenerului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Partenerul sau Clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL pentru respectivul Partener, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3.6. Niciun conținut transmis către Partener sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL si/sau al angajatului sau colaboratorului Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există.

4. Contact pentru Clienți și Parteneri

4.1. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Partener.
4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Partenerul sau Clientul permite automat Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.
4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live de a contacta Partenerul sau Clientul.
4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Partenerului sau Clientului și Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

5. Newslettere și alerte

5.1. În momentul în care, Partenerul sau Clientul își crează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni și Condițiile), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL.
5.2. Datele preluate de la Partener sau Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL în limitele Politicii de confidențialitate.
5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Partener sau Client se poate face în orice moment:
5.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite (în partea de jos a e-mail-ului în sectiunea „Click aici pentru Dezabonare”
5.3.2. Prin modificarea acceptului său de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restrictionate, în cadrul Contului individual al Partenerului sau Clientului înscris, de pe https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/.
5.3.3. Prin contactarea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL la datele de mai sus, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document și se aplică doar ulterior transmiterii intenției de renunțare.
5.5. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Partener sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
5.6. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Partenerului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener comercial al Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.
6. Politica de confidențialitate

6.1. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  poate colecta date cu caracter personal și date cu caracter special, pe paginile Site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Partenerului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta (Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL condiționează de confirmare scrisă sau telefonică expedierea primei comenzi pentru un Cont nou, pentru conformitatea datelor);
 • ulterior validării comenzii, pentru transmiterea de informații privind produsele, perioadele de livrare, anulări sau a probleme de orice natură referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a facilita accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
 • scopuri statistice.

6.2. Prin crearea Contului, fiecare Partener sau Client și-a exprimat consimțământul ca Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Oricare Partener sau Client are dreptul de a obține de la Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;

b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

c) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.3.Oricare Partener sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
6.4. Oricare Partener sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
6.5. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL pot să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Partenerilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Partenerul sau Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL și/sau al eventualilor terți cu care Aunity România  are contracte de parteneriat în acel moment.

Politica de utilizare Cookie-uri pe https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/  
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoricul coșului de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajută la înțelegerea modalității în care un utilizator beneficiază de https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/ , permitând îmbunătățirea structurii și conținutului dar excluzând indentificarea personală a utilizatorului.
Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  folosesc două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe (fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației/browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzând fără limitări utlizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de Confidențialitate respective.
O vizită pe https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/  poate plasa: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare, Cookie-uri pentru publicitate sau Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.
Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/ . Cookie-urile reprezinta punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor:

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
 • Acces adaptat pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul user-ilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși și folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Întrucât cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, fiind folosite ca o forma de Spyware (spionaj privind activitatea consumatorului), multe produse anti-spyware marchează cookie-urile în mod constant pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o retea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Este foarte important ca Utilizatorul să aleagă metoda cea mai potrivită de protecție a informațiilor personale și să:

 • Particularizeze setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • Seteze termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • Ia în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
 • Instaleze și să actualizeze constant aplicațiile antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Se recomandă actualizarea programelor de navigare în mod constant, pentru că multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului.
6.6. Clientul sau Partenerul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu art. 2.8 și 2.9 (în funcție de caz).
6.6. Pentru exercitarea drepturilor cf art. 6.5, Clientul sau Partenerul se va adresa Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.
6.7. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Partenerul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.
6.8. În cazul în care Clientul sau Partenerul optează pentru plata online pe baza unei facturii a contravalorii comenzilor, se trimite după efectuarea plății în contul firmei S.C.Win Opportunity Live SRL, deschis la Banca Transilvania și menționat pe factura emisă, clientul sau partenerul este obligat să trimită dovada de plată pe e-mail winopportunitylive@yahoo.ro.  Altă metodă de plată este plata la livrare.
6.8. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la contul sau conturile bancare ale Clientului sau Partenerului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.
6.9. Politica de confidențialitate Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Partener exclusiv pe site. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.
6.10. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  se obligă ca datele colectate ale Clientului sau Partenerului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Partenerului sau Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.
6.11. Excepție de la prevederile art. 6.11 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementarile în vigoare la data producerii evenimentului.
6.12. Firma S.C.Win Opportunity Live SRL are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta există.
6.13. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.
6.14. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.

7. Politica de vânzare online

7.1. Accesul la serviciu
7.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Client sau Partener care poseda sau își creează un Cont pe site sau descarcă aplicația mobilă iOS sau Android.
7.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Client sau Partenerul va trebui să accepte prevederile Documentului.
7.1.3. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  își rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu și campanii marketing (de a nu-l include in campania de promovare și fidelizare, de a-i permite să comande doar cu plata în avans, etc) în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către Client sau Partener (plasarea și refuzarea a mai mult de două comenzi în sistemul de plata la livrare, plasarea de comenzi care ulterior sunt anulate sau modificate cu excepția cazurilor permise de la art. 7.3.7, folosirea unui limbaj tendențios, încălcarea dreptului de proprietate intelectuală etc) , accesul și existența Contului Clientului sau a Partenerului ar putea prejudicia în vreun fel Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL . Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului sau Partenerului în acest sens.
7.1.4. Fiecare Client sau Partener poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Parteneri sau Clienți fără acordul Aunity Germany GmbH și S.C.Win Opportunity Live SRL.
7.1.5. În situația în care se descoperă accese partajate de mai mulți Clienți, fără acordul Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, atunci acestea din urmă își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. Dacă există comenzi plasate din conturile suspendate sau anulate, acestea vor fi anulate automat.
7.1.6. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  pot refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • eșuarea / invalidarea tranzacției online;
 • neacceptarea de către bancă a tranzactiei;
 • furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client/ Partener;
 • activitatea Clientului/ Parteneruluui poate produce daune site-ului https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/ , societății Win Opportunity Live SRL și /sau partenerilor sau clienților săi;
 • Clientul/ Partenerul folosește Serviciul într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vătăma sau păgubi Win Opportunity Live SRL  și Aunity Germany GmbH ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe;
 • livrări consecutiv eșuate din culpa Clientului/ Partenerului;
 • alte motive justificate (de ex.: plasarea și renunțarea nejustificată la mai mult de trei comenzi într-un interval de 30 zile).

7.2. Produse și servicii
7.2.1. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acestea sau de către oricare alt terț cu care Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  au încheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.
7.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului sau Partenerului, ele pot fi promovate doar cu acordul Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL .
7.2.3. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți  sau Parteneri, pe motive întemeiate.
7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. Valoarea introdusă în Listele de prețuri pentru Parteneri trimise pe e-mail, exprimată în PV reprezintă valoarea cu care setul/ seturile de produse sunt înregistrate în sistemul MLM a celor care sunt parteneri Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL sau vor deveni parteneri Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL.
7.2.5. Tarifele afișate pe site tăiate de o linie semnifică prețul inițial al produsului din care a fost redus sau crescut la prețul actual. Aceste tarife au caracter pur informativ și nu au valoare juridică.
7.2.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client/ Partener în formularul destinat. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client/ Partener pentru factură. Facturile se emit de către S.C.Win Opportunity Live SRL astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și serviciilor se emite factura de avans, iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor se emite factura finală. Pentru corecții (anulări, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se accepta corecții decât modificări ale facturilor emise doar în limitele precizate.
7.2.7. Plata produselor și/sau a serviciilor achizitionate prin intermediul serviciului se poate face atât prin transfer bancar cât și la livrare către curier numai în numerar.
7.2.8. În cazul plăților prin transfer bancar Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca unde este achitată factura, în cazul în care moneda de plată diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai clientul.
7.2.9. Plata în numerar la livrare (la curier) este o metoda de achitare disponibilă aproape în toate cazurile și pentru toate produsele. În cazul în care Clientul sau Partenerul care comandă este din localitatea Reșița plata comenzii se face la bancă pe baza unei facturii, fără taxa de transport, S.C.Win Opportunity Live SRL obligându-se să livreze comanda prin personalul angajat la domiciliul Clientului sau Partenerului cu condiția ca acesta din urmă să prezinte dovada de plată a comenzii fie prin mijloace electronice (e-mail), fie la fața locului. Plata în numerar la livrare (la curier) este taxată suplimentar cu 21 lei/comandă sau în funcție de tarifele de transport aflate în viguoare și folosite de către S.C.Win Opportunity Live SRL.
7.2.10. Informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracteristici și greutate disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte siteuri etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , acestea fiind cu titlu de prezentare. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client sau partener.
7.2.11. În imaginile produselor și/sau serviciilor Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii, servicii etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se precizează expres în descrierea produselor ce bun este de vanzare și se marchează și în imagine.
7.2.12 În cazul puțin probabil când Aunity Germnay GmbH și S.C.Win Opportunity Live SRL nu va putea onora o parte din/ toate produse/produsele solicitate, acesta va notifica pe e-mail sau telefonic Clientul, oferindu-i una dintre alternative:
a. anularea comenzii sau scoaterea din comandă a produsului ce nu mai poate fi livrat
b. achiziționarea altui produs similar celui dorit

c. așteptarea aprovizionării cu produsul dorit în termenul stabilit de S.C.Win Opportunity Live SRL.

7.3. Comanda online
7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, ofertele fiind limitate în timp (dupa perioada indicată nu se mai pot plasa comenzi și articolele nu mai sunt vizibile pe https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/  ). Prețul afisat pe site la momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm. Pentru o ofertă care a expirat nu mai pot fi plasate comenzi.
7.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.
7.3.3. Momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul la care Partenerul plasează comanda și are îndeplinite condițiile solicitate de COMPANIA AUNITY GERMANY GMBH ȘI S.C. WIN OPPORTUNITY LIVE SRL. Cu toate acestea, Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  are dreptul să contacteze Clientul sau Partenerul, prin orice mijloc disponibil / agreat de S.C.Win Opportunity Live SRL (telefonic sau e-mail), pentru confirmarea personală a comenzii. În această situație, în cazul în care comanda nu este confirmată conform pașilor de efectuare în timpul sesiunii de comandă aceasta se anulează de sistem și nu este procesată, iar neînregistrarea comenzii nu permite preluarea și trimiterea ei de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , acest lucru nefiind responsabilitatea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL . Clienții și Partenerii acceptă că Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu pot fi forțați să livreze o comandă care nu a fost confirmată în condițiile de mai sus.
7.3.4. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu v-a onora unilateral și va anula automat comanda efectuată de către Client sau Partener, chiar și fără notificare prealabilă adresată Clientului sau Partenerului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • 7.3.4.1. Neacceptarea de către bancă a facturii emise Clientului sau Partenerului- în condițiile în care plata se face direct la bancă este necesar să se achite factura la banca menționată pe factură unde firma S.C.Win Opportunity Live SRL are contul deschis, în cazul tranzacției- neînregistrarea plății în contul firmei S.C.Win Opportunity Live SRL, în cazul de plății online;
 • 7.3.4.2. Datele furnizate de către Client sau Partener privind livrarea (adresa, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • 7.3.4.3. Activitatea Clientului sau Partenerului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  și/sau clienților sau partenerilor acestuia;
 • 7.3.4.4. Realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;
 • 7.3.4.5. Pentru alte motive obiective.

7.3.5. În cazul în care Clientul sau Partenerul renunță la o comandă cu plata efectuată în avans, prin transfer bancar confirmat suma aceasta va fi returnată de către Aunity Germany GmbH prin S.C.Win Opportunity Live SRL în maxim 14 zile de la data la care Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  a luat la cunoștiintă de acest fapt.
7.3.6. În cazul in care unele produse comandate de către Client sau Partener printr-o comandă efectuată cu plata efectuată în avans (prin transfer bancar confirmat) nu mai sunt disponibile pe stoc din motive independente de Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  va informa clientul asupra acestui fapt imediat ce cunoaste indisponibilitatea și va dispune returnarea sumelor achitate în avans în termen de maxim 14 zile de la notificarea clientului. În această situație, Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  își rezervă dreptul de a oferi alternative cu privire la alte produse disponibile și/ sau similare cu produsul comandat a căror prețuri corespund sumei achitate în avans.
7.3.7. O comandă plasată poate fi modificată numai in următoarele situații și doar la solicitarea Clientului sau Partenerului. Clientul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail pe winopportunitylive@yahoo.ro menționând clar solicitarea și numărul comenzii.
a. Clientul/ Partenerul renunță la un produs și notifică Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  înainte de expedierea comenzii
b. Creșterea cantității dintr-un produs deja existent într-o comandă, produs ce se află într-o campanie activă la momentul solicitării suplimentării comenzii
c. Întârzierea livrării cu maxim două săptămâni peste limita maximă de livrare
d. Modificarea adresei de livrare
e. Cumularea comenzilor (valabil doar pentru comenzile cu plata la livrare) cu perioade de livrare apropiate (maxim o zi diferență a ultimei zile din interval). În situația cumulării unei comenzi, comanda inițială se anulează și statusul acesteia va apărea ca fiind "comanda anulată", iar produsele aferente comenzii cumulate se vor adăuga în comanda cu care se solicita cumularea.
f. Modificarea metodei de plată
g. Modificare datelor pentru facturare
7.3.8. Comenzile pot fi modificate, în cazul în care Clientul sau Partenerul optează pentru transfer bancar a contravalorii acestora însă se obligă să plătească diferența dacă se solicită produse în plus sau comandă produse cu preț identic cu produsul la care a renunțat.
7.3.9. În cazul în care un Client sau Partener își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client sau Partener înainte de momentul modificării, lunâdu-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.
7.4. Comanda telefonică
7.4.1. Clientul sau Partenerul poate efectua comenzi telefonice doar în cazuri excepționale (nu au posibilitatea de acces la internet, calculator; neputință fizică/ psihică). Clientul sau Partenerul poate solicita modificarea comenzii la telefon însă trebuie specificat datele exacte ale comenzii.
7.5. Contract și finalizare
7.5.1. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  va emite și transmite către Client/ Partener toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client/ Partener conform legislației în vigoare și cu prevederile impuse de COMPANIA AUNITY GERMANY GMBH ȘI S.C. WIN OPPORTUNITY LIVE SRL .
7.5.2. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  va facilita informarea Partenerului sau Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta sau telefonic. Factura emisă va cuprinde toate mențiunile obligatorii în conformitate cu art. 155 Cod Fiscal.

7.5.3. Contractul este încheiat pe durată determinată. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care părțile își vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin prezentul Document.
7.5.4. În cazul în care există diferențe între lista cu produse solicitate și conținutul coletului, Clientul sau Partenerul are obligația de a notifica Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  și curierul (dacă constatarea s-a facut în prezenta acestuia) în maximum 24 de ore de la recepția coletului telefonic sau prin e-mail către adresa winopportunitylive@yahoo.ro cu detaliile aferente (foto, explicații etc)- acest lucru fiind aplicat doar în condițiile în care Clientul sau Partenerul nu sunt contactați anterior comenzii și avertizați cu privire la absența unor produse din stoc.
7.6. Transport
7.6.1. Livrarea către Client sau Partener a produselor achiziționate de la Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , este efectuată numai prin intermediul sistemului de curierat rapid.
Prețul livrării produselor practicat de Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  pentru Clienți/ Parteneri este de 21 RON (inclusiv TVA) pentru orice comandă cu sume mai mici de 3250 lei . Rambursul (plata la livrare) nu are un cost separat suplimentar. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  estimează pe baza unor indicatori interni costul transportului și Clientul sau Partenerul acceptă în mod expres prin plasarea comenzii estimările pentru costul transportului, indiferent de datele care au stat la baza determinării acestui cost. În consecință, Clientul sau Partenerul nu poate solicita un cost inferior al transportului pe baza unor calcule proprii ale coletului.
În anumite condiții Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  poate oferi transport gratuit Partenerilor (în functie de numărul de seturi comandate- începând de la 10 seturi de absorbante (adică seturi formate din 19/20 bucăți absorbante/ 1 set) sau alte activități promoționale). Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu este și nu poate fi obligat sub nici o formă să ofere transport gratuit dacă Partenerul nu respectă condițiile standard de utilizare a serviciilor https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/ .
7.6.2. Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat expres la plasarea acesteia și este un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorul de marfă al Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , timpii de procesare în centrul logistic al furnizorului inițial și în depozitul Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL, zile lucrătoare din lună, numărul produselor din comandă și timpii de procesare a fiecărui produs etc. Timpul total de livrare poate fi decalat de un produs cu perioadă mai lungă, astfel că Partenerul sau Clientul acceptă ca prin cumularea a mai multe produse într-o comanda decalează livrarea produselor până la data cea mai îndepartată. Ca regulă, produsele dintr-o comandă cumulată sunt livrare într-un singur pachet cu un AWB unic (nu se livrează parțial produsele dintr-o comandă) decât dacă Clientul sau Partenerul consideră că nu dorește să fie cumulate comenzile. Livrările se vor efectua de regulă în interiorul perioadei asumate la plasarea comenzii (variază între 1-2 zile și 2 săptămâni) și Clientul sau Partenerul poate obține informații privind statusul livrării în orice moment al programului de lucru cu publicul al firmei S.C.Win Opportunity Live SRL afișat și disponibil pe https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/ . În cazul în care produsul poate fi livrat cu depășirea termenului menționat mai sus, Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  va informa de îndată Clientul sau Partenerul prin e-mail sau telefonic oferind următoarele opțiuni:

a. Clientul sau Partenerul poate fie renunța la comandă/produs

b. Clientul sau Partenerul acceptă noul termen de livrare propus

c. Clientul sau Partenerul acceptă să primească în schimb un produs similar cu cel comandat sau un produs cu același preț ca cel comandat anterior.

 În eventualitatea în care plata a fost efectuată în avans prealabil livrării, sumele plătite vor fi returnate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 zile de la data renunțării.
7.6.3 Partenerul poate primi ca și oferta promoțională, livrare gratuită pentru achiziția de bunuri cu valoare totală peste 400 PV. Ofertele sunt comunicate și acceptate la momentul plasării comenzii. Gratuitățile nu sunt obligatorii pentru Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL . Oferirea transportului gratuit este exclusiv pentru cei care sunt Parteneri Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL sau doresc să devină și efectuează comenzi mai mari de 400 PV.
7.7. Calitate și garanții
7.7.1. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  respectă prevederile de garanție conform legislației românești în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun membru nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționată. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client sau Partener de la Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL . Produsele care beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe sau dacă în prezentarea produsului este precizat un termen extins de garanție se aplică termenul mai lung. Răspunderea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , conform prevederilor art. 9-14 din Legea 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Garanția presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care Clientul sau Partenerul notifică comerciantul în scris în termenul legal; Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu înlocuiește și nu asigură repararea produselor defecte sau neconforme. Produsele neconforme redevin proprietatea Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL . Clientul sau Partenerul nu este îndreptățit la despăgubiri sau penalități pentru produsele neconforme și prin plasarea comenzii declară că acceptă să primească contravaloarea produselor și transportului în cazul lipsei de conformitate.
7.7.2. Detalii clare despre trăsăturile caracteristice ale fiecărui produs sunt furnizate atât pe site cât și în scris pe etichetele produselor și pe ambalaj. Clientul sau Partenerul este obligat să păstreze aceste etichete și să respecte indicațiile de pe acestea. Informații cu privire la termenii și condițiile de garanție Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  și instrucțiunile de utilizare generale a diferitelor tipuri de produse pot fi predate Clientului sau Partenerului și ca un document disponibil în format electronic și care poate fi oferit prin adresa de e-mail a Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  winopportunitylive@yahoo.ro , sau sub forma unei broșuri introdusă în fiecare pachet al produsului achiziționat (de la caz la caz). Dacă aceste informații nu au parvenit Clientului sau Partenerului acesta le poate obține oricând prin solicitare telefonică sau e-mail către winopportunitylive@yahoo.ro.
7.8. Renunțarea la contractul de comisioane a Partenerului și returnarea produselor
7.8.1. Clientul sau Partenerul pot returna produsele achiziționate pe baza unui Contractului de comisioane încheiat conform prevederilor COMPANIEI AUNITY GERMANY GMBH ȘI S.C. WIN OPPORTUNITY LIVE SRL și este îndreptățit să primească întreaga contravaloare plătită pentru produse, în următoarele situații:

 • 7.8.1.1. Produsele prezintă deteriorări severe care le fac neconforme;
 • 7.8.1.2. Produsele livrate sunt diferite (specificații, cantitate, etc) față de comanda plasată;
 • 7.8.1.3. Produsele prezintă defecte de fabricație severe

7.8.2. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  poate oferi acoperirea tuturor costurilor de livrare pentru produsele returnate (atât la livrare cât și la returnare indiferent de motivul returnării). În cazul în care Partenerul folosește alt curier sau alte modalități de livrare (poștă, personal) se va aplica art 13 alin 3 și art 14 din Ordonanta De Urgență nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
7.8.3. Înainte de expirarea perioadei de retragere, Partenerul informează Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, Partenerul face o declarație neechivocă în scris prin care își exprimă decizia de retragere din contract.
7.8.4. Partenerul care a notificat Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  conform art 7.8.3, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire au fost returnate sau înmânate către S.C.Win Opportunity Live SRL sau unei persoane autorizate de S.C.Win Opportunity Live SRL să recepționeze produsele (de obicei firma de curierat rapid), fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 30 zile de la data la care acesta a comunicat către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt expediate de Client/Partener înainte de expirarea perioadei de 30 zile împachetate corespunzător pentru protejarea pe durata transportului.
7.8.5. Partenerul Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații:
7.8.5.1. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevăzute in art. 7.8.1 are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 30 zile prevăzute conform art 7.8.2, calculată din ziua lucratoare următoare datei contractului încheiat.
7.8.5.2. În cazul în care se returnează un produs având ca motivație una dintre situațiile prevăzute în art. 7.8.1, iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (cu documentele care l-au însoțit, cu toate componentele).
7.8.5.3. În cazul în care produsele au fost confecționate după specificațiile prezentate de Partener sau personalizate în mod clar.
7.8.5.4. În cazul în care au fost comandate și livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Partener (aceste produse sunt marcate în prezentare ca produse nereturnabile).
7.8.5.5. În cazul în care au fost comandate și livrate produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.
7.8.6. Partenerul va fi informat în e-mail-ul de plasare a comenzii dacă acesta este returnabil sau nu și dacă există costuri în caz de retur. Produsele ce constituie un kit/set trebuie returnate ca un kit/set.
7.8.7. În cazul retragerii din contract a Partenerului, Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  îi returnează acestuia toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea sa, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Partenerului conform art. 7.8.2. și 7.8.3. Returnarea se face folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Partener pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Partenerul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina Partenerului plata de comisioane în urma returnării.
7.8.8. Partenerul Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract și este îndreptățit să primească parțial contravaloarea plătită pentru produse dacă acestea sunt într-o stare de diminuare a valorii de revânzare (nu au toate componentele, nu au documentația inițială sau alte cauze care modifică produsul inițial).

8. Frauda

8.1. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  poate solicita Clienților sau Partenerilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) confirmarea informațiilor referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale în condițiile în care acestea sunt incorect scrise, dar doar după ce îi comunică Clientului sau Partenerului datele ințiale transmise de acesta.
8.2. Clientul sau Partenerul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
8.3. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  declină orice responsabilitate, în situația în care un Partener sau Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL .
8.4. Clientul sau Partenerul va informa Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
8.5. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu promovează SPAM-ul. Orice Partner sau Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client sau partener aferent acestei adrese de e-mail.
8.6. Comunicările realizate de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  prin mijloace electronice de comunicare la distanță (exemplu: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
8.7. Următoarele scopuri vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/ Conținutului și/sau Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL . Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
8.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Partener sau Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
8.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  către Partener sau Client.
8.7.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.
8.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  către Partener sau Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.
9. Limitare de responsabilitate

9.1. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Partener sau Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenii și Condițiile Site-ului.
9.2. În cazul în care un Partener sau Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  violează drepturile de copy right sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , conform detaliilor de contact la winopportunitylive@yahoo.ro astfel încât Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  să poată lua o decizie în cunoștintă de cauză.
9.3. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu garantează Partenerului sau Clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL .
9.4. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.
9.5. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Partener sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Partenerului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.
9.6. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:
9.6.1. serviciul va fi potrivit cerințelor clientului sau partenerului
9.6.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
9.6.3. produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului
9.7. În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client sau Partener și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului. 

10. Forța majoră și cazul forțuit

10.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.
10.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar in limitele art. 10.3.
10.6. Excepțional (fără vina Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL ) și din cauza unui caz forțuit (cum ar fi accident al transportatorului sau al furnizorului) este posibil ca livrarea produselor nu va putea fi făcută. În acest caz, Clientul sau Partenerul va fi informat în mod corespunzător de îndată ce Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  va primi această informație.

11. Litigii

11.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor si/sau al oricărui conținut trimis de către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  Partenerului sau Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile "Termeni și condiții".
11.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Partener sau Client și Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  se va rezolva pe cale amiabilă.
11.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Partener sau Client și Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , în conformitate cu legile germane române în vigoare.
11.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
11.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.
12. INFORMAȚII PRIVIND DEEE

12.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, CLIENȚII/ PARTENERII vor avea în vedere următoarele:
12.1.1. CLIENȚII/ PARTENRII au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE;
12.1.2. Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEE, direct de către Asociația Ecotic (conform pct. 1.3 si 1.4) și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE . Puteti accesa lista punctelor de colectare: http://www.ecotic.ro/consumatori/puncte-colectare-DEEE
12.1.3. Clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate la momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat; CLIENȚII/ PARTENERII Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  pot preda DEEE echivalent comunicând această opțiune către Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  la momentul comenzii sau la primirea acesteia;
12.1.4. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  asigură colectarea, în timpul programului de lucru, de la utilizatorii finali, cu titlu gratuit, fără obligația acestora de a cumpară DEEE de tip echivalent, a DEEE de dimensiuni foarte mici în cadrul punctului de lucru Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  de la adresa: Bulevardul Revoluția din Decembrie, nr. 34, bl. 34, ap. 3, parter, Reșița, Caraș-Severin.

12.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate și că acestea au fost introduse pe piață după data de 31.12.2006 reprezintă o pubela cu roți barată cu o cruce și cu bara neagra în partea de jos, ca în imaginea alaturata.

pubela taiata.jpg
12.3. Aceasta pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate.

13. Dispoziții finale

13.1. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Partenerului sau Clientului.
13.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
13.3. Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.
14. Contact și alte informații

14.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatură cu Aunity Germany GmbH și S.C. Win Opportunity Live SRL , vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0742500909, de Luni până Vineri, program 09:00-17:00, sau prin e-mail la winopportunitylive@yahoo.ro
14.2. Orice comentarii, întrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul https://www.aunity.de/ro-ro/site__172/ , funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămăne proprietatea Aunity Germany GmbH reprezentată în România prin S.C. Win Opportunity Live SRL . 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE AUNITY PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE Data publicației: [25.05.2018]

 

Ce cuprinde această politică?

Această politică descrie prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Companie și de către Sponsorii dumneavoastră. Referințele din cadrul acestei politici la „Companie” sau la „noi”, vor însemna S.C.WIN OPPORTUNITY LIVE SRL (cu sediul în Reșița, județul Caraș-Severin, Str. I.L.Caragiale, nr. 3, ap. 29, J11/333/2012, CUI RO30387732, capital social - 200.00 ron organizată în baza legii române, reprezentantă al Aunity GmbH în România). Referințele din această politică către „Sponsorul dumneavoastră” vor însemna Sponsorul identificat în e-mailul de confirmare pe care vi-l trimitem în timpul procesului de înscriere în pentru a deveni Consultant Aunity (adică Sponsorul care v-a sponsorizat pentru a deveni Consultant Aunity) iar Sponsorii dumneavoastră se referă la Sponsorul dumneavoastră împreună cu Sponsorii aflați pe linia ascendentă a Sponsorului dumneavoastră în cadrul rețelei de Consultanți Aunity, care vor avea acces la datele dumneavoastră personale în conformitate cu această politică.

Detaliile Sponsorilor dumneavoastră pot fi găsite aici.

În sensul legii aplicabile privind protecția datelor (inclusiv Regulamentul general de protecție a datelor 2016/ 679 ("GDPR"), atât Compania cât și Sponsorii dumneavoastră sunt controlori independenți ai datelor dumneavoastră personale. Ce date personale sunt colectate? Următoarele categorii de date cu caracter personal vor fi colectate despre dumneavoastră în legătură cu această politică: 1. Datele personale colectate de la dumneavoastră: În funcție de modul în care interacționați cu Aunity, Compania și / sau Sponsorul dumneavoastră colectează următoarele date de la dumneavoastră atunci când completați un formular pe site, finalizați procesul de înscriere pentru a deveni Consultant Aunity, cumpărați produse Aunity, solicitați amânarea plății pentru achizițiile dumneavoastră, participați la forumuri de discuții sau utilizați alte funcții de social media de pe site, participați la un concurs, promoție sau sondaj pe site sau comunicați în alt mod cu Compania (de exemplu, atunci când contactați Serviciul de relații cu clienții):

Date personale

Furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau este o cerință necesară pentru a încheia un contract?

Consecințele posibile ale nefurnizării acestor date

Nume și prenume*;

Cerință contractuală

În cazul în care nu furnizați aceste date, nu vă veți putea înregistra pentru ca și Consultant Aunity

data nașterii;

 

 

adresa poștală*;

Cerință obligatorie

Trebuie să raportăm venitul dumneavoastră către autoritățile fiscale, fără aceste date nu putem îndeplini această obligație.

adresa de livrare a produselor *;

Cerință contractuală

Dacă nu furnizați această adresă, nu vom putea livra comanda dumneavoastră

adresa de e-mail;

 

 

numărul de telefon fix și numărul de telefon mobil;

 

 

parola dumneavoastră*;

Cerință contractuală

Fără parolă nu vă veți puteți crea contul în sistemul nostru online deoarece datele trebuie să fie securizate

cod numeric personal*;

Cerință contractuală

Trebuie să raportăm venitul dumneavoastră către autoritățile fiscale, fără aceste date nu putem îndeplini această obligație.

numele Sponsorului dumneavoastră și numărul de consultant al Sponsorului;

 

 

Numele companiei*;

Cerință obligatorie pentru consultanții care primesc plăți

Trebuie să raportăm venitul dumneavoastră către autoritățile fiscale, fără aceste date nu putem îndeplini această obligație.

codul fiscal sau numărul de înregistrare fiscală*;

Cerință obligatorie pentru consultanții care primesc plăți

Trebuie să raportăm venitul dumneavoastră către autoritățile fiscale, fără aceste date nu putem îndeplini această obligație.

numărul asigurării sociale;

 

Cerință obligatorie pentru consultanții care primesc plăți

Trebuie să raportăm venitul dumneavoastră către autoritățile fiscale, fără aceste date nu putem îndeplini această obligație

detaliile contului bancar*;

Cerință obligatorie pentru consultanții care primesc plăți

Aunity Germany distribuie plățile către consultanții noștri numai prin transferuri bancare. Fără contul bancar, nu vom putea să vă plătim nici una din aceste sume.

numărul pașaportului (pentru Consultanții Aunity care participă la conferințe internaționale)*.

Cerință contractuală pentru consultanții care participă la conferințe

Conferințele internaționale necesită o călătorie în afara granițelor și fără detaliile documentului dumneavoastră de călătorie nu putem să facem aranjamentele necesare în acest scop.

Câmpurile de mai sus sunt marcate cu o (*) câmpuri obligatorii - dacă nu furnizați aceste date personale, Compania și / sau Sponsorii dumneavoastră nu vor putea să îndeplinească scopurile aplicabile descrise mai jos în această politică.

 

2. Datele personale colectate despre dumneavoastră:

• Compania prelucrează date personale referitoare la istoricul achizițiilor dumneavoastră, nivelul din cadrul Planului de marketin, performanța și recrutarea și împărtășește unele / toate aceste date cu Sponsorii dumneavoastră pentru gestionarea pozițiilor aflate pe linia descendentă a acestora.

• Compania procesează următoarele date personale despre dumneavoastră referitoare la finalizarea procesului de înscriere a Consultantului Aunity:

a. ID-ul unic al consultantului;

b. data de începere a statutului de membru;

și

c. data de aniversare a statutului de membru.

• În plus, în ceea ce privește fiecare vizită pe site și orice aplicație Aunity, Compania va colecta automat următoarele date personale:

a. informații tehnice, inclusiv adresa IP (Internet Protocol) folosită pentru a vă conecta computerul la internet, informațiile dumneavoastră de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in ale browser-ului, sistemul de operare și platforma acestuia;

 b.  informații privind vizita dumneavoastră pe site, inclusiv clickstream către adresa completă web URL, prin și de pe site-ul nostru (inclusiv data și ora); produse pe care le-ați vizualizat sau căutat; timpul de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informațiile despre interacțiunea pe pagini(cum ar fi mișcarea cursorului, clicurile și rularea mouse-ului pe pagină), metodele utilizate pentru a trece la altă pagină și numerele de telefon folosite pentru a apela serviciul nostru de relații cu clienții;   

și

c.  informații obținute prin cookie-urile pe care compania le plasează pe site-ul web - vedeți mai jos pentru mai multe detalii.

      Cum se utilizează datele dumneavoastră personale și care este temeiul juridic al acestei utilizări?

Compania și Sponsorii dumneavoastră procesează datele personale de mai sus în calitate de controlori de date independenți. Fiecare dintre aceștia procesează în mod independent datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. 1.       Prelucrarea de către Companie

Necesitatea contractuală: Conform cerințelor pentru a stabili și a îndeplini un contract cu dumneavoastră, de exemplu, dacă faceți o achiziție de la aceasta. Aceasta va include verificarea identității dumneavoastră, efectuarea plăților, comunicarea cu dumneavoastră, furnizarea de servicii clienților și organizarea livrării sau a altor furnizări de produse, a bonificațiilor sau a serviciilor.

 • Interesele legitime: În conformitate cu cerințele acesteia de a-și exercita propriile interese legitime, în special:

a. pentru a asigura gestionarea eficientă a rețelei de Consultanți Aunity (inclusiv, pentru a vă permite să luați legătura cu alți Consultanți Aunity din cadrul rețelei);

b. pentru a comunica cu dumneavoastră (inclusiv pentru a vă furniza informații care să vă ajute să vă îmbunătățiți afacerea (cum ar fi furnizarea de materiale și sesiuni de instruire);

 c. pentru a analiza recrutarea și performanța vânzărilor Consultantului Aunity (inclusiv întocmirea rapoartelor interne);

d. pentru a vă invita să participați la sondaje sau studii de piață și pentru a participa la conferințe (de actualizare a informațiilor privind afacerea);

e. pentru a monitoriza, îmbunătăți, administra și protejeza produsele, conținutul, serviciile și site-ul web ale companiei, atât online cât și offline;

f. pentru a personaliza site-ul sau produsele și serviciile sale pentru dumneavoastră și pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale site-ului companiei;

g. pentru a monitoriza și asigura respectarea de către dumneavoastră a politicilor și a regulilor acesteia.

h. pentru a investiga și a trata orice reclamații primite de la dumneavoastră cu privire la produsele și serviciile sale sau la site-ul companiei;

i. pentru a monitoriza orice cont al Consultanților de frumusețe pentru a preveni, a investiga și/sau pentru a raporta frauda, terorismul, denaturarea informațiilor, incidentele sau infracțiunile de securitate, în conformitate cu legislația aplicabilă;      

și

j. pentru a măsura și a înțelege eficacitatea publicității pe care o deservim pentru dumneavoastră și pentru alții și pentru a vă oferi publicitate relevantă (inclusiv performanța satisfacției consumatorilor și studii similare).

 Conformarea legală:  Pentru a asigura conformitatea cu legile aplicabile și protecția intereselor legitime ale companiei și a drepturilor legale ale companiei, incluzând, dar fără a se limita la, utilizarea în legătură cu revendicările legale, respectarea, reglementarea, fiscalitatea, scopurile de investigare (inclusiv dezvăluirea unor astfel de informații în legătură cu procesul sau litigiul legal).

Consimţământul:  Sub rezerva următoarelor aspecte, Compania vă va trimite materiale de marketing direct în legătură cu produsele și serviciile Companiei, similare cu cele pe care le-ați achiziționat deja sau cu alte produse și servicii furnizate de Companie, de către afiliații săi și de către partenerii atent-selecționați. Acestea vor fi trimise doar în cazul în care v-ați dat consimțământul către Companie în timpul procesului de înscriere ca și Consultant Aunity sau prin intermediul contului dumneavoastră online de pe site ("Cont Meu") sau (în cazul în care acest lucru este permis) vi s-a oferit posibilitatea de a renunța la primirea acestora. Veți putea renunța la primirea de materiale de marketing direct prin: (i) respectarea instrucțiunilor din comunicare; (ii) modificarea preferințelor dumneavoastră de marketing prin intermediul contului dumneavoastră online de pe site ("Contul Meu"); sau (iii) contactarea Serviciului de relații cu clienții al Companiei la 0742500909 sau winopportunitylive@yahoo.ro .

 1. 2.       Procesarea de către Sponsorii dumneavoastră

• Interese legitime:  În conformitate cu cerințele acestora de a-și exercita propriile interese legitime, în special:

a. pentru a asigura gestionarea eficientă a rețelei de Consultanți Aunity (inclusiv, pentru a vă permite să luați legătura cu alți Consultanți  Aunity din cadrul rețelei);

c. pentru a răspunde la orice comentarii sau reclamații pe care le puteți trimite acestora;

d. pentru a comunica cu dumneavoastră (inclusiv pentru a vă furniza informații care să vă ajute să vă îmbunătățiți afacerea și pentru participarea la reuniunile Consultanților Aunity);

e.  pentru a analiza recrutarea și performanța vânzărilor Consultantului Aunity(inclusiv întocmirea rapoartelor interne);

și

f. pentru a vă invita să participați la sesiuni de instruire și reuniuni din cadrul rețelei de Consultanți Aunity.

 • Conformarea legală:  Pentru a asigura conformitatea cu legile aplicabile și protecția intereselor legitime de afaceri și a drepturilor legale ale Sponsorilor dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, utilizarea în legătură cu revendicările legale, conformarea, reglementarea, fiscalitatea, scopurile de investigare (inclusiv dezvăluirea acestor informații în legătura cu procesele legale sau litigiile).

Consimţământul:   Sub rezerva următoarelor aspecte, Sponsorii dumneavoastră vă pot trimite materiale de marketing direct în legătură cu produsele și serviciile Companiei similare cu cele pe care le-ați achiziționat deja sau cu alte produse și servicii furnizate de Companie, de către afiliații săi și de către partenerii atent-selecționați. Acestea vor fi trimise doar în cazul în care v-ați dat consimțământul către Companie în timpul procesului de înscriere ca și Consultant Aunity sau prin intermediul contului dumneavoastră online de pe site ("Contul Meu") sau (în cazul în care acest lucru este permis) vi s-a oferit posibilitatea de a renunța la primirea acestora. Veți putea renunța la primirea de materiale de marketing direct prin: (i) respectarea instrucțiunilor din comunicare; (ii) modificarea preferințelor dumneavoastră de marketing prin intermediul contului dumneavoastră online de pe site ("Contul Meu"); sau (iii) contactarea [Serviciului de relații cu clienții al Companiei la 0742500909 sau winopportunitylive@yahoo.ro .

  Cine va avea acces la datele dumneavoastră personale și unde?

 1. Compania va distribui datele dumneavoastră personale către AUNITY GERMANY GmbH, Ludwig-Richter-Str. 7, 42329, Wuppertal, Germania pentru a efectua analize la nivel de grup.

2. Compania și Sponsorii dumneavoastră pot distribui fiecare la rândul său datele dumneavoastră personale către:

• autorități guvernamentale și / sau oficiali de aplicare a legii, dacă acest lucru este necesar în scopurile de mai sus, dacă este prevăzut de lege sau dacă este necesar pentru protecția juridică a propriilor interese legitime în conformitate cu legile aplicabile;

• alți furnizori de servicii în terță parte și companii din grup care le vor prelucra în numele Companiei sau Sponsorilor dumneavoastră în scopurile menționate mai sus. Astfel de terțe părți includ, dar nu se limitează la, curierii pentru livrarea comenzilor dumneavoastră (care se află în Spațiul Economic European), operațiunile de servicii pentru clienți (care se află în SEE), și furnizorii de marketing (care se află în SEE) etc.;

•    între Sponsori (rețineți că acest lucru înseamnă doar Sponsorul dumneavoastră împreună cu Sponsorii care se află pe linia ierarhică ascendentă a Sponsorului dumneavoastră din cadrul rețelei Consultanților Aunity);   

și

• Clienții  care nu au fost selectați de dumneavoastră, dar care v-au fost alocați de către Companie după înregistrarea acestora ca și clienți CU, astfel încât Clientul CU să vă poată contacta pentru a afla mai multe despre produsele și serviciile Aunity.

Ce cookie-uri vor fi folosite pe site?

Site-ul nostru utilizează cookie-uri (fișiere mici plasate pe hard disk-ul utilizatorilor site-ului) pentru a vă delimita de ceilalți utilizatori ai site-ului nostru. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență de înaltă calitate atunci când navigați pe site-ul nostru și, de asemenea, ne permite să-l îmbunătățim. Utilizăm cookie-uri pentru a analiza fluxul de informații; pentru a personaliza serviciile, conținutul și publicitatea; pentru măsurarea eficacității promoționale; și pentru a promova încrederea și siguranța.

Oferim anumite servicii care sunt disponibile numai prin utilizarea cookie-urilor. În general, există următoarele categorii de cookie-uri:

 1. 1.       Cookie-uri strict necesare

Unele cookie-uri sunt esențiale pentru funcționarea site-ului. De exemplu, unele cookie-uri ne permit să identificăm utilizatorii înregistrați și să ne asigurăm că aceștia pot accesa întregul site. Dacă un utilizator înregistrat renunță la dezactivarea acestor cookie-uri, este posibil ca utilizatorul să nu poată accesa întregul conținut al site-ului de internet.

 1. 2.       Cookie-uri de performanță

Alte cookie-uri pot fi utilizate pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc site-ul și pentru a monitoriza performanța acestuia. Acest lucru ne permite să oferim o experiență de înaltă calitate personalizând oferta, identificând rapid și rezolvând posibilele probleme apărute. De exemplu, cookieurile de performanță pot fi folosite pentru a urmări ce pagini sunt cel mai des accesate și pentru a determina de ce unele dintre acestea primesc mesaje de eroare.

 1. 3.       Cookie-uri funcționale

Acestea sunt folosite pentru a ne permite să reținem preferințele anumitor utilizatori și pentru a adapta site-ul / aplicația în scopul de a oferi funcții îmbunătățite.

 1. 4.       Cookie-uri de semnalare

Putem folosi cookie-uri pentru a oferi utilizatorilor reclame care promovează produsele Aunity relevante pentru aceștia și pentru interesele lor. Rețineți că nu permitem terților să facă publicitate propriilor produse și servicii pe site-ul / aplicația noastră.

Modificări la această politică

Orice modificări pe care le putem face în viitor în Politica de confidențialitate vor fi afișate pe site-ul nostru și, dacă este cazul, vă vor fi notificate prin e-mail sau în alt mod. Modificările vor fi de asemenea disponibile la sediul nostru.

Unde pot găsi mai multe informații despre procesarea datelor mele personale?

Pentru mai multe detalii despre perioadele de păstrare, transferurile internaționale, datele de contact și drepturile dumneavoastră, consultați secțiunea noastră completă cu privire la aspectele legate de confidențialitate din Anexa acestui document:  Întrebări frecvente privind confidențialitatea

 

ANEXĂ - Întrebări frecvente

 1. 1.       Care sunt drepturile mele privind datele mele personale?

Aveți dreptul să solicitați Companiei și Sponsorilor dumneavoastră:

1. o copie a datelor dumneavoastră personale (într-o formă electronică utilizată în mod obișnuit, dacă faceți o astfel de solicitare în format electronic);

2. corectarea datelor personale (în cazul în care acestea sunt inexacte, incomplete sau nu sunt actualizate);

3. „transferarea" datelor dumneavoastră personale (transferarea într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv, către dumneavoastră sau către un alt controlor al datelor);

4. ștergerea datelor dumneavoastră personale;  

sau

5. restricționarea prelucrării (adică prelucrarea se va opri temporar (cu excepția cazului în care datele personale vor fi stocate în continuare)).

De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți unei prelucrări care se bazează pe interesele noastre legitime și procesării în scopuri de marketing direct. În plus, în cazul în care Compania și / sau Sponsorii dumneavoastră v-au solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ așa cum este descris mai sus.

Aceste drepturi sunt limitate în anumite situații - de exemplu, în cazul în care Compania și / sau Sponsorii dumneavoastră pot demonstra că au o cerință legală de a procesa datele dumneavoastră personale. În unele cazuri, acest lucru poate însemna că aceștia pot păstra datele chiar dacă vă retrageți consimțământul.

În cazul în care Compania și / sau Sponsorii dumneavoastră solicită ca datele dumneavoastră personale să respecte obligațiile legale sau contractuale, furnizarea acestor date este obligatorie: în cazul în care aceste date nu sunt furnizate, atunci Compania și / sau Sponsorii dumneavoastră nu vor putea să-și gestioneze relația contractuală cu dumneavoastră sau să își ducă la îndeplinire obligațiile care le revin acestora. Mai sus, am descris câmpurile de date pe care sunteți obligat să le furnizați și consecințele care decurg din lipsa de furnizare a acestora.

Compania și Sponsorii dumneavoastră speră să poată satisface orice întrebări pe care le puteți avea despre modul în care procesează datele dumneavoastră personale. Dacă aveți nelămuriri cu privire la modul în care aceștia procesează datele dumneavoastră personale, puteți să contactați:

1. Compania: Angajatul Companiei responsabil cu protecția datelor poate fi contactat la winopportunitylive@yahoo.ro . De asemenea, ne puteți contacta la următoarea adresă S.C. Win Opportunity Live SRL, cu sediul în Reșița, județul Caraș-Severin, Str. I.L.Caragiale, nr. 3, ap. 29, cod poștal 320075, și/sau la punct de lucru din Reșița, județul Caraș-Severin, Bulevardul Revoluția din Decembrie, nr. 34, bl. 34, sc. 3, ap. 3, parte, cod poștal 320011, în calitate de companie reprezentantă al Aunity Germany GmbH în România

2. Sponsorul dumneavoastră: Utilizând detaliile de contact furnizate în e-mailul de confirmare pe care vi l-am trimis în timpul procesului de înscriere ca și Consultant Aunity sau al celor furnizate în fiecare comunicare pe care o primiți de la Sponsorul dumneavoastră.

Dacă aveți îngrijorări nerezolvate, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere autorităților de protecție a datelor. Autoritatea relevantă pentru protecția datelor va fi autoritatea de supraveghere din țara în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau o presupusă încălcare a GDPR (Regulamentul general pentru protecția datelor).

 1. 2.       Cât timp păstrați datele mele personale?

Compania și Sponsorii dumneavoastră vor păstra fiecare datele dumneavoastră personale pe durata relației contractuale pe care o aveți cu Compania și, în măsura permisă, după încheierea acestei relații, atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile stabilite în această politică.

Legile pot solicita Companiei și Sponsorilor săi să dețină anumite date personale pentru anumite perioade. În alte cazuri, Compania și Sponsorii dumneavoastră vor păstra datele pentru o perioadă corespunzătoare după încheierea oricărei relații cu dumneavoastră pentru a se proteja de reclamații legale sau pentru a-și administra afacerea.

3. Unde veți trimite datele mele personale?

Compania și Sponsorii dumneavoastră intenționează să transfere (inclusiv să stocheze) datele dumneavoastră personale către Aunity Germany GmbH, sau, după  caz, la parteneri comerciali din China. Dacă aveți întrebări cu privire la clauzele contractuale standard și / sau doriți să obțineți o copie a acestora, vă rugăm să contactați angajatul Companiei responsabil cu protecția datelor la telefon 0742500909 sau la adresa winopportunitylive@yahoo.ro .

25.05.2018