Informacije o odpremi za Slovenijo in Hrvaško | Podaci o dostavi za Sloveniju i Hrvatsku

Dostava za Slovenijo in Hrvaško je iz Nemčije. Na dostavo zaračunamo pristojbino za dostavo, znesek je odvisen od teže paketa. | Dostava u Sloveniju i Hrvatsku je iz Njemačke. Naknada za dostavu se naplaćuje, iznos ovisi o težini paketa.

Najpomembnejši podatki v vašem naročilu: | Najvažnije informacije u vašoj narudžbi:

  • Vaša ID številka | Vaš ID broj 

  • Številka proizvoda | Broj proizvoda

  • Naziv proizvoda 

  • Količina 

  • Naslov dostave (če se razlikuje od deponiranega naslova za izstavitev računa) Opomba: Računi in dobavnice so samodejno ustvarjeni in poslani po elektronski pošti! | 

    Adresa za dostavu (ako se razlikuje od deponirane adrese za naplatu) Napomena: Računi i dostavnice automatski se stvaraju i šalju e-poštom!

SLOVENIJA

in | i

HRVATSKA

 Do 2 kg  9,00 €
 Nad | Iznad 2 do 5 kg   14,00 € 
 Nad | Iznad 5 do 10 kg   18,00 € 
 Nad | Iznad 10 do 20 kg   22,00 € 
 Nad | Iznad 20 kg   29,00 € 

OPOMBA: V primeru plačila preko PayPal znašajo dodatni stroški 2,50 €.

NAPOMENA: Za plaćanja putem PayPal je dodatni trošak 2,50 €.

Vsa naročila za Slovenijo in Hrvaško pošljite na elektronski naslov: info@aunity.si, da boste prejeli točne podatke za plačilo.

Sve narudžbe za Sloveniju i Hrvatsku pošaljite na e-mail: info@aunity.si, da primite točne podatke o plaćanju. 

02.02.2020