Za ove proizvode obratite se BIOMEDIC-u.

BIOMEDIC d.o.o.

Majke Jugovića 20
Banja Luka 78000 Bosna

Tel.: +387 51 306-969
E-Mail: biomedicbioorganicshop@gmail.com

Art.-Nr.: bih10018
Grundpreis: (61,73 BAM/100g)
80,00 BAM (inkl.80,00 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10021
Grundpreis: (134,95 BAM/100g)
100,00 BAM (inkl.100,00 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10012
Grundpreis: (275,00 BAM/kg)
110,00 BAM (inkl.15,98 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10020
Grundpreis: (171,76 BAM/100g)
90,00 BAM (inkl.13,08 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10026
Grundpreis: (26,00 BAM/100ml)
65,00 BAM (inkl.65,00 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10025
Grundpreis: (52,55 BAM/100g)
65,00 BAM (inkl.65,00 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10015
Grundpreis: (224,09 BAM/100g)
80,00 BAM (inkl.11,62 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10052
Grundpreis: (57,76 BAM/100g)
70,00 BAM (inkl.70,00 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10053
Grundpreis: (32,00 BAM/100ml)
32,00 BAM (inkl.4,65 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10054 75,00 BAM (inkl.10,90 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10056
Grundpreis: (380,00 BAM/100g)
76,00 BAM (inkl.11,04 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10082
Grundpreis: (23,50 BAM/100g)
47,00 BAM (inkl.6,83 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10079
Grundpreis: (98,00 BAM/100g)
49,00 BAM (inkl.7,12 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10064
Grundpreis: (39,00 BAM/kg)
39,00 BAM (inkl.5,67 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10065
Grundpreis: (62,00 BAM/kg)
31,00 BAM (inkl.4,50 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10058
Grundpreis: (26,88 BAM/100g)
43,00 BAM (inkl.6,25 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10057
Grundpreis: (151,43 BAM/kg)
53,00 BAM (inkl.7,70 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10016
Grundpreis: (116,76 BAM/100g)
85,00 BAM (inkl.12,35 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10089
Grundpreis: (35,63 BAM/100g)
57,00 BAM (inkl.8,28 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10087
Grundpreis: (100,00 BAM/kg)
40,00 BAM (inkl.5,81 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10086
Grundpreis: (850,00 BAM/100g)
85,00 BAM (inkl.12,35 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10085
Grundpreis: (490,00 BAM/100g)
49,00 BAM (inkl.7,12 BAM MwSt..)
neu
Art.-Nr.: bih10055
Grundpreis: (465,00 BAM/100g)
46,50 BAM (inkl.6,76 BAM MwSt..)
Art.-Nr.: bih10051
Grundpreis: (61,67 BAM/100g)
74,00 BAM (inkl.10,75 BAM MwSt..)

letzte Änderung: 22.04.2020